فضای اختصاصی

فضای زیاد

به شما بیش از نیازهاتون فضای اختصاصی برای آپلود داده میشود

سرعت زیاد

قدرت بالا

بااستفاده از سرورهای پرقدرت ما نیاز های شما به سرعت بالا رو برآورده میکنیم

هزینه به صرفه

برای همیشه

ما با ارائه پلن های اقتصادی و به صرفه هوای شما کاربران رو داریم

ویدیو

جدول تعرفه قیمت

یک ماهه

دانلود و آپلود/ 13900 تومان

  • دانلود نامحدود
  • آپلود تا 1 گیک
  • امنیت بالا
شروع کنید
دوماهه

دانلود و آپلود

ماه/ 360000 تومان

  • دانلود نامحدود
  • آپلود تا 2 گیگ
  • امنیت بالا
شروع کنید
تورنت

دانلود و آپلود

ماه/ 149000 تومان

  • دانلود نامحدود
  • تورنت تا 10 گیگ
  • امنیت بالا
شروع کنید

نظر کاربران

>